Telefon
WhatsApp
Asi veya secdeli olmak ne mi...

Her eylem hal düşünce duygu asilik veya secdeliliktir...uçkurcu mideci kime mi denir ABDye çocukluk köpeklik yapıp midesini doyurana mideci denir...uçkurcu denir helal kazanc ile yetinmez mideci uçkurcu...uçkuru onu harama sevkeder  masum halkına acımaz ezanına kıyar insanına kıyar...çocuk kapillerinin vereceği beş kuruş uğruna....

Asi veya secdeli olmak ne mi...

Uçkurcunun midecinin namazı kılıftır ancak...şehadeti de harici şehadetidir ancak...hz Ali ile hz Muaviyeyi kavga ettirdiler...o günün İranlılarının ve mısırlılarının hesabına sahabe kanı akıttılar...şehadetleri batsın...namazları başlarına bela olacak ahirette de...Sahabeden intikamını aldılar Bedirin ama sahabe Bedirde kan dökmediler Allah için esma içindi kan dökmeleri...Katillikten farklıydı sahabenin hali...sahabenin kan dökmesi de secde idi...esmaya kulluktu...sömürüyü yıkmak içindi yani...

Asi veya secdeli olmak ne mi...

Anne-babaya asilik işarettir VAFİ sıfatına asiliğin...Bir anne seni dokuz ay karnında taşısın sen hanımın uğruna onu huzur evine hapset...Adil bir ruh bunu yapmaz esma ile bezenmiş bir ruh bunu yapmaz ...şehadetleri eksik onların ekmel şehadetli ruh gönül kalp bunu yapmaz şehadetlerinin tevbeye ihtiyacı var bunların şehadetleri kurtarmaz bunları...temiz kalplilikleri de...tevbeden  başka şeye güvenmesinlen  işte hadis..Hz. Peygamber (asm): “Üç büyük günahı size haber vereyim mi?” Biz de: “Evet ya Resulullah.”dedik. Hz. Peygamber (asm): “Allah’a ortak koşmak, anne-babaya karşı gelmek, yalan söylemek, yalan yere şahitlik etmektir.”dedi. Bunu o kadar çok tekrarladı ki biz: “Keşke artık söylemese de (kendisini yormasa) diye temennide bulunduk.” (Buhârî, Müslim, Tirmizî)

Şirk amelleri yok ediyor....esmaile bezenmemiş her ruh müşriktir...Uçkurunu sahabe kanı döktürerek beslediler hariciler...Yezidin yağlı ekmeği uğruna sahabe kanı akıttılar dün...sahabeyi birbiriyle kavga ettiler fitne ürettiler düşünceleriyle...

Anne-babasını üzenlerde müşriktir...ruhlarının denkleminde ADL sıfatının suduru eksiktir...Vafi sıfatının da tevbe etmeliler adl sıfatına ve vafi sıfatına değilse müşriktir ruhlarıkalpleri gönülleri...gönüllerinde kadın sevgisi anne sevgisinde fazla olan fıtratını bozmuştur...zira İslam üzeri doğmuştur...esmanın sudurlarına aynalık görevi üzere fıtrat verilmiştir...Müşrik de şeytan gibi eksik nurludur...secde etmez ekmele ...hz Adem ekmeldi...Mürşidlere müşrik diyenler eksik nurlu eksik ilimli eksik akıllıdır...mürşid ise esmanın nurlarını taşır ve o nurlar her eyleminde her halinde düşüncesinde duygusunda yansır...hz İsa "Ölüyü diriltti" hz İbrahim ateşte yanmadı...hz Nuh gemi yapmayı öğrendi hz Musa asa sahibiydi...Bedirde melekler savaştı...ilahi eylemlere vasıta olur mürşitler de...bu eylemlere sahibiz derler ama kibirlenmezler bu eylemler bize verildi diyerek sözlerini izah ederler...secdeliyiz derler...asiler bunun kaynağı olarak kendi enelerini gösterdi...enelhak diyen kaynak benim dese müşrik olur kaynak Allah dese secdeli...enelhak dedi diye İlahi din bir insanı cezalandırmaz...asilik değil bu...secdeliyiz demek şartıyla enel hak desin.Kaynak değilim demek şart.Başka şart gerekmez...

Evet...“Kıyamet günü Allah katında günahların en büyüğü Allah’a şirk koşmak, haksız yere bir mümini öldürmek, Allah yolunda düşmanla savaşırken savaş meydanından kaçmak, anne-babaya karşı gelmek, iffetli ve namuslu kadına iftira etmek, sihir öğrenmek, faiz ve yetim malı yemektir.” (İbn-i Hibban)

Asi veya secdeli olmak ne mi.

İşte bü günkü neslimiz "Devlet versin yiyelim" düşüncesinde ülküsüz...yani.annem babam versin yiyelim yaşayalım...diyorlar.Esmaya secdeli ruh...yok onlarda."Allah ruhlarımıza sormuş" Ben sizin rabbiniz miyim" ...benim esmamı ölçü seçecek misiniz...esmama secdeli olacak mısınız...evet demişiz...bu ülküsüzlük ne...asiyiz Allaha ve ecdada da...

Evet...Ekmel akıl ekmel tecrübe ekmel ilim ekmel tefsire sor asilik ne...Asi kelimesi birçok kişinin aklında isyan ya da isyan eden olarak tanımlanır...

Şükür birlikler kurduk 4. küresel gücüz işte...Ülke olarak bütün küresel güçleri ölçüye sokacak güce eriştik...Ölümüne bu birlikteliği ümmet ruhunu koruyalım diğer ruhlular şehadetli de olsalar müşriktirler...işte Suud yemende kan döktü eğer ABD nin sopa göstermesiyle bu kanı döktüyse affedilir ama kendiliğinden bu kanı döktüyse KISAS uygulanmalı ...işte İran ABD korkusuyla yemende kan döktü ABD sopa gösterdi İran yemeni kana boyadı...ya tevbe etsin ya kısas...ve 4. küresel gücüz KISAS uygulayacak güc bizde...Asiliklere tevbe ettirelim İrana ve suuda...değilse kısas...Günahkarlara da ya tevbe et...yada kısas diyelim artık...işte 4. küresel gücüz .hissettirelim bu gücü...ezelim dik başlının başını....Asi devletler terörist devletler kim mi asi kim mi...Dik başlı...secdesiz...kendine bağlı Allahtan kopmuş ....evet... asi , ‘Yasa ve kurallara, buyruklara karşı gelen, başkaldıran’ biçiminde ifade edilmektedir. İsyan ile eşit anlamda dik başlılık...İran iç isyandaki kişileri öldüreceğim diyor Allaha asilik bu...esmadan kopmak bu...Sen "Zengezur açılmasın de ermeniyi destekle...sonra asi de secdelileri Ümmet ruhluları öldür...4. küresel güç ezer seni...Barıştırmak asileri ezmekle gerçekleşir...Değilse "O barışa" Allah barış demez...asiye asilik hürriyeti vererek barış asiliktir...secdesizliktir...Allaha mı secdeniz barışa mı secdeniz...kadınına secdeliler annelerini eşleri için terk edenlerdir...VAFİ sıfatına asilik işaretidir bu hal...bu tutum...çünkü esmayı ölçü tut barıştırırken değilse barışmasınlar...Onurlu barış...secde ölçülü barıştır...asilik ölçülü barış olacağına olmasın...deccale boyun eğmektir o barış...mehdinin uğruna barış...Kürt vatandaşlarımız Mehdiye asiliğe zorlanıyor ırkçı kürtlerce...pkk ile...Rusya Putin ile mehdiye secdeli...Kürt vatandaşlarımız pkk ile deccale secdeliler işte...Mehdi- deccal ölçü seçilsin artık...Küresel güç olalım artık...küresel ölçüleri seçelim ki küresel olalım dış politikada deccal- mehdi ve armageddon savaşının safını ölçü seçelim Kur'ana kitabı sağdan verilenler soldan verilenler ölçüsünü seç dış politikada der değilse küresel politikada müşriksin...mü'minin küresel politikasının ölçüsü Kitabını sağdan alanlar olsun...Fatihada Veleddallin ölçüsü var...dış politikada kürt vatandaşlarımız dallin safına zorlanıyorlar pkk ile...Namazları bile asilikten arıtmıyor...namaz secde ne mi...Kitabı sağdan alma emeğinin adıdır...Kitabı sağından verilenlerden olamaz ne kürt ne türk ne iranlı ne suudlu şehadetleri eksikse...küresel politikaları asilikse...Mehdi safında yer almazlarsa...

Ümmet ne mi...Küresel güçtür...dış politikada...mehdi safını seçmeli...Armageddon deccalin öleceği sömürünün öleceği savaştır...4.küresel güç pakistanın nüklerleri ile ABDnin karşısında sömürünün karşısında sömürenleri sömürmüşleri  tevbeye çağıralım...Golon petrolünü Ak denize indirmek olayında Türkiyeyle anlaşmadılar terör devleti kurmayı seçtiler...Bunların elinden petrolü almazsan onlar parçalamakta kullanırlar petrol parasını...adamların ülküsü var "Arz-ı mev'ud ülkülüler...suudun da ülküsü var uçkur...

Mehdi babadır...Mehdiye asilik yani 4. küresel güce asilik Allaha ümmete mehdinin ülkülerine ruhuna asiliktir...bedir ruhuna asi olanlar bedire katılmayanlar gibi suçlulardır günümde...Şehadetli olan herkese kardeş deme bedir hendek uhud  Tebük ruhu olmayan şehadetliler haricidir...cehennemliktir...öldür.kardeş değil o şehadet eksik o şehadet şirkli..."Babacığım! Şeytana tapma, çünkü şeytan, merhametli olan Allah'a baş kaldırmıştır (âsi olmuştur)" (el-Meryem/44)

"Kim AIlah'a ve Peygamber'ine karşı isyan eder (baş kaldırır) ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. " (en-Nisâ/14)

İran diyor ki ben mehdiyim deccale korkuyla kul oldun...4. küresel güçten başka mehdi yok baba yok...baş yok Allah seçti 4. küresel gücühalifaliğe...halifelik Osmanlıdaydı dün bu gün de...Kürt ırkı zorlanıyor O ruha asiliğe....Uçkuru ve mideci kürtler önünü çekti bu asiliğin...Bedire asiler o kürtler uçkurları medeleri uğruna Mehdiye asker olsunlar ki sağdan alsınlar kitaplarını Farslarda sağdan almayacaklar kitaplarını...binlerce işareti var bunun...Mehdi esma ölçülü...sömürücü ile kavgalıdır bedir ruhlular...4. küresel güçten başka bir güç bu işe talip değil Kürtler bedir ruhuna asi farslar da suudlular da...hendek ruhu kimde mi...füzedir hendek ...

Esmamı ölçüsü pkklının neden onunladır diğer kürtler...Pkk korkusu Allah korkusunu yendi...ABD korkusu farslarda Allah korkusunu yendi Azerilere düşman işte farslar...Binlerce işaret var esma ölçüsü ölçüleri değil ne kürtlerin ne de farsların...Allahtan korksunlar esmayı ölçü edinsinler..."(Benim yaptığım) ancak A!!ah katından olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki, ona, (kendi gibilerle) içinde ebedi kalacakları Cehennem ateşi vardır. " (el-Cin/23)

Mehdiye asker olmayan cenet yüzü görmez hangi ırktan olursa olsun...4.. küresel güç Mehdidir...günümde...üç devlet bir millet dediler 4. küresel gü oldular bir ekipler...Mısır suud pakistan tatbikatı da ekipleşmelidir...ve 4. küresel güce katılmalıdır kürt ırkı da bu birlikteliği seçmeli deccaldir ABD...sömürücdür...parçalayıcıdır...bedir ruhunun katilidir ABD...daha kaç işaret arıyorlar...

Allahın asulünün ruhunu dirilten bir ekip var ümmet içinde yani 4. küresel güç var...ABD deccalini terk edin ABD cezalandıramaz artık .4. küresel güç dur der ABD ye..."Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o, bir çok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Küfrü, fısk ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. " (el-Hucurat/7)

Asi veya secdeli olmak ne mi...

Günümün haricileri kim mi...belli. asiler belli müslüman kanı döküyorlar cenneti seçmediler onlar...petrol kazancı ve devlet olalım dediler...devletleri bir manda devlet...bir anda balon gibi ABDnin patlata bileceği bir devlet...F-16 ları vermiyor türkiyeye ABD onlara mı verecek kendine kafa tutacak bir devlet kurdurmaz hiç bir ırka ABD.Balon gibi patlar her mandacı devlet...ama 4. küresel gücüz biz...bir ayağımız çinde bir ayağımız ABD de...çelik gibi bir devletiz biz...Balon devlet upruna yemeni kana buladılar suudlular ve İranlılar...Kürtler de müslüman kanı ile harç yapıyorlar o devlet yaşamaz...Çin ister saniyede yok eder o devleti...yazık değilmi...müslüman kanı dökmenize değer mi böyle bir devlet elde etmek için Osmanlıda harici kanı döktü hz Muaviye de abbasiler de harici kanı döktü...İranın suudun kürdün döktüğü kan bedir ruhluların kanı hendek tebük ruhunu öldürüyorlar farkı var...Lanet olsun bu ırklara ve ırklarını lanetlemezlerse onların namaz kılanlarına...fark var...harici kanı helaldir...uçkurcu midecidir harici namaz kılsa da eksik şehadetlidirler asilikte zirvedirler...harici ile bedir ruhlunun farkı var...Bedirde bile ikilik çıktı...sahabe arasında da fark var...ebubekir değil her şehadetli...Hz Ömeri hz Osmanı Hz Aliyi öldürdü hariciler...Harici ruhlu suud iran ve kürt...Lanet olsun günün haricilerine...Dünkü hariciler İRAN ve Mısır çıkarları için takvalıları öldürdü...Bu günküler ABD yi petrole ortak etmek uğruna Osmanlıcılık ruhunu öldürdüler ...küresel güç olma ruhunu öldürüdler mandacı devletler kurdular...balon devletler kurdular...Kürtler de balondan olsun devletimiz olsun diyorlar...cenneti kaybediyorlar ama Allahı kaybediyorlar harici ruhlular kürtler de farslar da Arablar da...4. güç çelik bir birlikteliktir...tek 4. güç.

Namaz işaret olarak yetmez kürt ırkı fars ırkı Arab ırkı...ABD kopmadıkça hayırlı işler yapamazlar...sömürüye alet işte kürt ırkı...suriyenin ve ırakın petrolüne ABD onlar olmadan el koyamazlar...ABD iranın içinde de "ABD çocuğu yani maşa buldu İranın da petrolüne ortak olacak ABD..."Kazı kazan"demekle kalmaz ABD...müslümanı öldür de der...işte İran ve Kürt ırkı bölgede müslüman öldürüyor müslüman kanı akıtmak şartıyla petrolden pay alıyorlar yedikleri müslüman kanı bu iki ırkın namazları yetmez şehadetleri yetmez cennete...ABD kanı döksünler petrol uğruna ABD kanı döksünler değilse cennet haram o iki ırka...hem müslüman öldür devlet kuracağız de...o devlet cenneti seçmenize engel...müslüman kanı var aşınız da işinizde harici ruhlusunuz...ABD ye maşasınız...hz Muhammedi üzüyorsunuz...deccalin yanındasınız...deccalin yanında olana kardeş denmez...uhut ruhunu Tebük ruhunu da öldürdünüz...Tebükte dış güce yürümek var...Hurmaları toplama mevsimiydi...sahabe yine de tebüğe yürüdü...bölgenin petrolünü ABDye verdiniz be...suud anlaştı ABD ile gizli mi bu.Dolar denen para denilen yeşil kağıtla sattı petrolü değilse krallıkları da yıkılır petrolleri de bombalanır...İran mollaları ABD ile anlaştı şah devrilecekti...petrolü ucuz satmak vaadi karşılığı mollalara devlet teslim edildi ya kürtler ne karşılığı devlet sahibi olacaklar mı...belli müslüman kanı karşılığı...cennet yok bu üç ırka...mehdi ruhu yok bu üç ırkta...tevbe etmezlerse cennet yok onlara...

Şehadet ve namaz yetseydi haricilikten ve şeytanlıktan kurtulmaya bu hadis neden var...Hadis-i şeriflerde de asinin yerildiğini ve Allah Resulu'nun her fırsatta müminleri bundan sakındırdığını görmekteyiz. Meselâ müslüman olmuş bir kadının ismi Âsiye idi (isyan eden kadın anlamında) Resulullah (s.a.s.) onun adını Cemile olarak değiştirdi ve ona: "Sen Cemile'sin" dedi. (Darimi, Sünen, İsti'zan, 62; Ahmed b. Hanbel, Müsned II, 18).

ABD isimlerimizi ezanımızı giyimimizi değiştirdi...İran balon devlete razı olursa Arab balon evlete razı olursa Kürt balon devlete razı olursa Allaha nasıl kulluk yapacaklar...Mehdi askersiz kalır...deccale kaldı meydan...Petrol ve devlet uğruna kürt müslüman kanı dökmemeli...F-16 mı verilecek nükler mi verilecek kurulsa da kürt devleti emir kulu olacak isimlerini bile değiştirir adamın ABD...donunu bile de...adini da...ruhunu da...şirkli bir din oluşur...o din cennete yetmez diyor Kur'an.

Asi veya secdeli olmak ne mi...günümüzü analiz edelim ölçüdür asrı saadet....bilali habeşi ol ey Kürt ırkı ey fars ırkı ey arab ırkı...Hz Hamzayı öldüren hz Vahşinin cahilliğindesiniz haydi tevbe vakti...4. küresel güç feth edecek  yakında...Fethe işgal demeyin...Allahın mülkünü Allaha vermek fetih ama uçkura mideye vermek ise işgaldir...farkı var...

Ölçünüz Allah değil ey hz Vahşinin cahillik günlerini benimseyenler...hz Vahşi midesi ve uçkuru uğruna öldürmüştü eşehit etmişti hz Hamzayı...Tarih böyle yazmış...balon devlet ahireti kazandırmaz insana...şirkli bir dini dinleştirecektir ABD...Mezhebler tarihde de deccalin etkisiyle oluştu...ekmel tefsirden başka ilahi din yok...ekmel ilim ekmel tecrübedir yol...cennete çkmaz her yol...

Tevbe et ey hz Vahşi...evet kürt ırkı kardeş olalım fars ırkı suud Arab ırkı siz de bırakın hariciliği...değilse mürtedin katli görevdir...namazlı mürtedlerdendir bedir ruhunu inkar edenler ölçü asr-ı sadadet çünkü...namaz ölçü değil münafıklar da namaz kıldı asr-ı saadette...4. küresel güç hz Ebubekirdir biat edin artık...Baş belli ...bütünleşmek isteyen için baş belli...adl sıfatlı Allah baş ol demiş 4. küresel güce o ekibe...verdi hz Ademe secde etmese de Şeytan Hz Adem belli üstün ABDye kafa tutandadır baş belli...ABD ye maşa olmayın artık biz de farklı gücüz deyin çine de rusa da ABDye de...cennetlik olun yani mehdiye feda edin kendinizi sömürücülere kafa tutmayan devlet İslam levhasının hırsızıdır ancak...

 

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!