Telefon
WhatsApp
Sayar'dan Gümüş'e saygı çağrısı

Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Erdal Sayar yaptığı açıklamada; “Sayın Gümüş’ü meslektaşlarımızın iradesine ve yargı kararlarına saygı göstermeye davet ediyorum. Odamızın 05.06.2022 tarihinde yapılan seçimleriyle ilgili seçimi kayıp eden Serhat Gümüş ve ekibi tarafından 20.06.2022 tarihinde yayınlanan basın bildirisinde seçime itiraz ettikleri açıklandı. İtirazlarını ilçe seçim kuruluna yaptıklarını ve ilçe seçim kurulunun itirazı değerlendirerek ve gerekli sayım işlemini yaparak kesin kararını vermiş olduğunu ilçe seçim kurulunun bu kararına tekrar il seçim kuruluna itiraz ettiklerini ve il seçim kurulunun itirazı reddettiğini bunun üzerine yüksek seçim kuruluna itiraz ettiklerini beyan etmiştir.”dedi

Bu açıklama kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamadır.
1. Bizim odamızın kuruluşu ve işleyişi ile ilgili olarak 3568 sayılı yasamız mevcuttur. Bu yasanın 40. maddesi ile yönetmeliğimizin 22. maddesi ise seçimlerin nasıl yapılacağını açıkça tarif etmiştir.
2. Gerek ilçe seçim kurulu gerekse il seçim kurulu 3568 sayılı yasamızın seçimlerle ilgili olarak açık olan tarifine göre Gümüş’ün itirazlarını reddetmiştir. Yani seçim kurulları 3568 sayılı yasanın amir hükümlerine uygun seçim yapıldığını tespit ve tescil etmişlerdir.
3. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 130. maddesine göre tam kanunsuzluk halinin içermesi nedeniyle yüksek seçim kuruluna itiraz ettiklerini beyan etmektedir.
4. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 1. maddesi aynen şöyle yazmaktadır:

KANUNUN KAPSAMI:
Madde 1 – (Değişik: 28/3/1986-3270/21 md.)
Özel kanunlarına göre yapılacak Cumhurbaşkanı, milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümleri uygulanır.

Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere: Bizim oda seçimimiz 298 sayılı kanuna göre yapılan bir seçim değildir. Bizim 3568 sayılı yasamız var ve bu yasada seçimlerin nasıl yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Yani bizim seçimimiz Cumhurbaşkanı, Milletvekili, il genel meclisi, Belediye Başkanlığı seçimi değildir. Sadece odamız organlarının seçimidir. .
Ayrıca yüksek seçim kurulu başkanlığının 07.06.2008 tarih ve 199 karar sayılı kararından bahsetmektedir. bu karar 07.06.2008 tarihinde verilmiş bir karardır. Yüksek Seçim Kurulunun 07.06.2008 tarihinde vermiş olduğu 199 sayılı kararında aynen şöyle yazmaktadır.

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 40. ve Yönetmeliğin 22. maddeleri ile oda ve birlik organlarının seçim esasları düzenlenmiş ve kullanılacak olan “Oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle oyların kullanılacağı ve bunların dışında yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oyların geçersiz sayılacağı” belirtilmiştir.

Seçimde kanun ve yönetmeliğe aykırı olarak hazırlanmış olan bu oy pusulaları kullanılarak sonuç alınmış olması ve bu durumun tam kanunsuzluk halini içermesi nedeniyle, iptal edilmiştir. Yüksek seçim kurulu oy pusulasının kanun ve yönetmeliğe aykırı olması nedeniyle tam kanunsuzluk olarak kabul etmiştir.
Hâlbuki bizim seçimimizde oy pusulası ile ilgili herhangi bir itirazlarının olmadığı gibi tam kanunsuzluk hali de yoktur. Çünkü tam kanunsuzluk, genel olarak "Kanun emredici hükümlere aykırılık hali" anlamına gelmektedir. Bizim seçimimizde böyle bir şey olsaydı il seçim kurulu itirazı reddetmezdi. Bizim seçim maddemiz olan 40. maddeye 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5786 sayılı kanunun 15 maddesi ile ek 9. fıkra eklenmiş ve daha önceki fıkraya göre elle kurulların ayrı ayrı yazılarak oy pusulasına yazılmasını söylerken bu değişiklikten sonra kurulların ayrı bir pusulaya birlik delegelerinin ayrı bir pusulaya yazılarak oy pusulasının şeklini tarif etmiştir.

Yine aynı şekilde yönetmeliğimizin seçimle ilgili 22. maddesi ise 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı resmi gazetede yayınlan değişiklikle ek fıkralar eklenmiştir. ek fıkra da aynen şöyle yazmaktadır.
Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri için tek bir birleşik oy pusulası, üst birlik delegeleri için ayrı bir oy pusulası oluşturulur.
Yani tek bir sayfa üzerinde yönetim, denetim, disiplin kurullarının bulunduğu birleşik oy pusulasının kullanılacağını açıkça ifade etmiştir.

Dolayısıyla 07.06.2008 tarihinde yüksek seçim kurulunun tam kanunsuzluk sebebiyle verdiği iptal kararı 26.07.2008 tarihli yasa ve 25.12.2012 tarihli yönetmelik değişikliğinden sonra emsal karar olamayacağı aşikâr olup hukuk bilgisi olan camiamıza anlatmamıza gerek yoktur.

Sonuç olarak: Yapılan seçimlerde 478 meslektaşımız sandığa giderek kurulları belirlemiştir. Bu yapılmaya çalışılan algı; oy kullanan meslektaşlarımızın hür iradesine ve yargı kararlarına saygısızlık olarak addediyoruz.
Öte yandan ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulu yasalara göre itirazları değerlendirmiş ve kesin bir karara varmıştır. bu kararı yok sayıp YSK’ya itiraz edilmesi il ve ilçe seçim kurulunu zan altında Bırakmaktadır. Seçimler ve sayım herkesin gözü önünde ve iki grubun da birer temsilcisi gözetimde yapılmıştır.
Seçimlerde olağanüstü bir durum olmayıp üyelerimiz hür iradeleri ile tercihlerini yapmıştır.
Eski başkan olarak ve önceki dönemde bizimde desteklediğimiz kişilerin böylesi algı yaratmaları mesleğimize ve mesleki camiamıza gölge düşürüyor.
Odamızın seçimle gelen organlarını şaibe altında bırakmak adına algı yaratmak ve YSK da incelenecek bir konunun inceleme aşamasında basınla paylaşmak YSK ya müdahale ve etki altına alma çabasıdır. Herkesi meslektaşlarımızın hür iradesine ve yargı kararlarına saygı göstermeye davet ediyoruz”dedi. >> Kadınana

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

E-Gazete webtv

Yazarlarımız

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler

E-Bülten Aboneliği